Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lake poets
lake+poets
['leik'pouits]
danh từ
ba nhà thơ vùng Hồ (ở Anh)


/'leik'pouits/

danh từ
ba nhà thơ vùng Hồ (ở Anh)

Related search result for "lake poets"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.