Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ladies
ladies
['leidiz]
danh từ số nhiều
nơi vệ sinh nữ


/'leidiz/

danh từ số nhiều
nơi vệ sinh n

Related search result for "ladies"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.