Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
l-bar
l-bar
['elbɑ:]
danh từ
(kỹ thuật) thép góc


/'elbɑ:/

danh từ
(kỹ thuật) thép góc

Related search result for "l-bar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.