Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lệ phínoun
cost; expenses

[lệ phí]
fees; charges; rates
Lệ phí do người mua chịu
The fees are borne by the purchaserGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.