Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lý giảiverb
to comprehend

[lý giải]
to explain; to expound; to account for something
Anh lý giải thế nào về tình trạng người tự tử ngày càng nhiều?
How do you explain the growing number of suicides?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.