Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lãi suất


[lãi suất]
interest rate
Lãi suất cao được xem là vũ khí chống lạm phát
High interest rates are seen as a weapon against inflationInterest rate


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.