Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lá cờnoun
flag

[lá cờ]
standard; flag
Đứng / chiến đấu dưới lá cờ của ai
To rally round/to fight under somebody's flagGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.