Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
làm người


[làm người]
as a man
Làm người thì phải trung thực
As a man, one must be honestAs a man
Làm người thì phải trung thực As a man, one must be honest


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.