Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
làm bếp


[làm bếp]
xem nấu bếp
Nó thà nhịn đói còn hơn là phải làm bếp!
He'd rather go hungry than cook for himself!Do the cooking, cook


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.