Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knock against
knock+against

[knock against]
saying && slang
(See the knock against)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.