Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kite-balloon
kite-balloon
['kaitbə'lu:n]
danh từ
(quân sự) khí cầu dọ thám


/'kaitbə,bu:n/

danh từ
(quân sự) khi cầu thủ do thám

Related search result for "kite-balloon"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.