Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kinsfolk
kinsfolk
['kinzfouk]
danh từ
những người trong gia đình; bà con anh em; họ hàng thân thích


/'kinzfouk/

danh từ
những người trong gia đình; bà con anh em; họ hàng thân thích

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.