Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kiểu sức


[kiểu sức]
(văn chương) showy, spuriously brilliant; affected.(văn chương) showy, spuriously brilliant; affected


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.