Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khoan đãi


[khoan đãi]
(cũ) Treat kindly (the prisoners for war...).(cũ) Treat kindly (the prisoners for war...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.