Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khởi thủy


[khởi thủy]
Initital.
Giai đoạn khởi thủy
The inital stage (of some process).Initital
Giai đoạn khởi thủy The inital stage (of some process)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.