Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khởi nguyên


[khởi nguyên]
Rise, orgin, beginning.
Khởi nguyên của vũ trụ
The origin of the universe.Rise, orgin, beginning
Khởi nguyên của vũ trụ The origin of the universe


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.