Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khơi sâu


[khơi sâu]
Make more acute, worsen.
Khơi sâu mâu thuẫn giữa hai người
To make the contradictions between the two person more acute..Make more acute, worsen
Khơi sâu mâu thuẫn giữa hai người To make the contradictions between the two person more acute


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.