Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khôn cùng


[khôn cùng]
No end of, No shortage of.
Khó khăn khôn cùng
There is no shortage of difficulties.No end of, No shortage of
Khó khăn khôn cùng There is no shortage of difficulties


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.