Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khó chơi


[khó chơi]
hard to deal with
Con người khó chơi, chả ai muốn kết bạn cùng
No one wants to make friends with a person hard to deal withHard to deal with
Con người khó chơi, chả ai muốn kết bạn cùng No one wants to make friends with a person hard to deal with


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.