Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khò khè


[khò khè]
to wheeze
khò khè lên cơn suyễn
to wheeze when seized by a bout of asthmaWheeze
Khò khè lên cơn suyễn Ti Wheeze when seized by a bout of asthma


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.