Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
keep on
keep+on

[keep on]
saying && slang
continue, do it more
We asked him to stop phoning us, but he kept on doing it.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.