Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kịt


[kịt]
Dark, dense.
Trời kéo mây đen kịt
The sky was dark with clouds.
Chợ đông kịt nhhững người
The market was dense with people.
Kìn kịt (láy, ý tăng).
Đám đông kìn kịt những người
A very dense crowd.Dark, dense
Trời kéo mây đen kịt The sky was dark with clouds
Chợ đông kịt nhhững người The market was dense with people
Kìn kịt (láy, ý tăng)
Đám đông kìn kịt những người A very dense crowd


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.