Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kết nghĩa


[kết nghĩa]
to strike up a friendship with somebody; to become friends with somebody
to be twinned with...
Thành phố chúng tôi kết nghĩa với Pari
Our town is twinned with ParisSwear brotherhood, Swear


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.