Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kính mến


[kính mến]
Revere and love, esteem.
Đáng kính mến
Deserving to be revered and loved, estimable.Revere and love, esteem
Đáng kính mến Deserving to be revered and loved, estimable


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.