Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kínadj
secret; private
hội kín secret society
Tight
đóng kín to close tight

[kín]
private; secret; in camera
Cuộc họp kín
Secret meeting
Nhiều vụ án đã được xử kín
Many cases have been heard in camera/behind closed doors
tight; hermetic
Đóng kín
To close tightGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.