Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kíchnoun
size; measure pill; halberd
verb
to ambush; to attack

[kích]
danh từ
size; measure
pill; halberd
động từ
to ambush; to attackGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.