Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kêu cầu


[kêu cầu]
to pray for help from higher levels
Kêu cầu trời phật
To pray to heaven and to Buddha for helpPray for help from higher levels
Kêu cầu trời phật To pray to heaven and to Buddha for help


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.