Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jurist
jurist
['dʒuərist]
danh từ
nhà luật học, luật gia


/'dʤuərist/

danh từ
nhà luật học, luật gia
nhà viết luật
sinh viên luật

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jurist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.