Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jump ball
jump+ball
['dʒʌmpbɔ:l]
danh từ
(thể dục,thể thao) quả bóng (trọng tài tung bóng lên bắt đầu trận đấu bong rổ)


/'dʤʌmpbɔ:l/

danh từ
(thể dục,thể thao) quả bóng (trọng tài tung lên bắt đầu trận đấu (bóng rổ)

Related search result for "jump ball"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.