Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
um


tính từ
(of smoke) thick
scold, vehementlyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.