Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
judo

judo


judo

Judo is one of the martial arts.

['dʒu:dou]
danh từ
võ juđô (võ Nhật)


/'dʤu:dou/

danh từ
võ juddô (võ Nhật)

Related search result for "judo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.