Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
johnny-on-the-spot
johnny-on-the-spot
['dʒɔniɔnðə'spɔt]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cần đến là có mặt ngay (người)
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người cần đến là có mặt ngay


/'dʤɔniɔnðə'spɔt/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cần đến là có mặt ngay (người)

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) người cần đến là có mặt ngay

Related search result for "johnny-on-the-spot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.