Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
john
danh từ
nhà vệ sinhjohn
['dʒɔn]
danh từ
nhà vệ sinh

[john]
saying && slang
(See the john)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.