Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jocularity
jocularity
[,dʒɔkju'læriti]
tính từ
sự vui vẻ, sự vui đùa
thái độ hài hước, hành động hài hước; lời nói hài hước vui đùa, lời nói đùa


/,dʤɔkju'læriti/

tính từ
sự vui vẻ, sự vui đùa
thái độ hài hước, hành động hài hước; lời nói hài hước vui đùa, lời nói đùa

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.