Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jim-dandy
jim-dandy
['dʒim'dændi]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cừ nhất, xuất sắc
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cái cừ nhất, cái xuất sắc (trong những cái cùng loại)


/'dʤim'dændi/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cừ nhất, xuất sắc

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cái cừ nhất, cái xuất sắc (trong những cái cùng loại)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.