Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jib-boom
jib-boom
['dʒib'bu:m]
danh từ
((hàng hải)) sào căng buồm tam giác (ở mũi tàu, thuyền)


/'dʤib'bu:m/

danh từ
((hàng hải)) sào căng buồm tam giác (ở mũi tàu, thuyền)

Related search result for "jib-boom"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.