Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jagged

jagged
['dʒægid]
tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) say bí tỉ
có mép lởm chởm như răng cưa; lởm chởm, có nhiều cạnh nhọn
jagged rocks
đá lởm chởm


/'dʤægid/

tính từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) say bí tỉ

tính từ
có mép lởm chởm (như răng cưa); lởm chởm, có nhiều cạnh nhọn
jagged rocks đá lởm chởm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jagged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.