Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jack frost

jack+frost
['dʒæk'frɔst]
danh từ
chàng Sương muối (sương muối được nhân cách hoá)


/'dʤæk'frɔst/

danh từ
chàng Sương muối (sương muối nhân cách hoá)

Related search result for "jack frost"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.