Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
isochromatic
isochromatic
[,aisoukrou'mætik]
tính từ
cùng màu, đẳng sắc


/,aisoukrou'mætik/

tính từ
cùng màu, đẳng sắc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.