Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irresoluteness
irresoluteness
[i'rezəlu:tnis]
danh từ
tính do dự, tính phân vân, tính lưỡng lự
tính thiếu quyết tâm, tính thiếu quả quyết


/i'rezəlu:tnis/

danh từ
tính do dự, tính phân vân, tính lưỡng lự
tính thiếu quyết tâm, tính thiếu quả quyết

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.