Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irreformable
irreformable
[,iri'fɔ:məbl]
tính từ
không thể cải tạo, không thể cứu chữa
không thể làm hoàn mỹ hơn nữa


/,iri'fɔ:məbl/

tính từ
không thể cải tạo, không thể cứu chữa
không thể làm hoàn mỹ hơn nữa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.