Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invitatory
invitatory
[in'vaitətəri]
tính từ
để mời


/in'vaitətəri/

tính từ
để mời

Related search result for "invitatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.