Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
investibility
investibility
[in,vestə'biliti]
danh từ
tính có thể đầu tư được


/in,vesti'biliti/

danh từ
tính có thể đầu tư được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.