Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invariance
invariance
Xem invarianttính bất biến
binary i. bất biến nhị nguyên
orientational i. tính bất biến định hướng


xem invariant


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.