Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intrepid
intrepid
[in'trepid]
tính từ
gan dạ, dũng cảm


/in'trepid/

tính từ
gan dạ, dũng cảm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "intrepid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.