Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interviewer
interviewer
['intəvju:ə]
danh từ
người phỏng vấn
lỗ nhòm (trong cửa vào)


/,intəvju:ə/

danh từ
người gặp riêng (những người đến xin việc làm)
người phỏng vấn
lỗ nhòm (trong cửa vào)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.