Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interjectional
interjectional
[,intə'dʒek∫ənl]
tính từ
(thuộc) sự nói xen vào; (thuộc) lời nói xen vào
(ngôn ngữ học) (thuộc) thán từ


/,intə'dʤekʃənl/

tính từ
(thuộc) sự nói xen vào; (thuộc) lời nói xen vào
(ngôn ngữ học) (thuộc) thán từ

Related search result for "interjectional"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.