Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interestingness
interestingness
['intristiηnis]
danh từ
sự lôi cuốn, sự hấp dẫn


/'intristiɳnis/

danh từ
sự làm quan tâm, sự làm chú ý; tính chất chú ý

Related search result for "interestingness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.