Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instrument panel


    Chuyên ngành kỹ thuật
bảng điều khiển
bảng đồng hồ lái xe
bảng dụng cụ
bảng thiết bị điện tử
bảng tín hiệu
    Lĩnh vực: điện tử & viễn thông
bảng chỉ báo điều khiển
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
bảng đồng hồ tín hiệu
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
bảng thao tác


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.