Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
instantaneous
instantaneous
[,instən'teinjəs]
tính từ
xảy ra ngay lập tức, tức thời, được làm ngay
an instantaneous response
câu trả lời ngay lập tức
death was instantaneous
chết ngay tức khắc
(vật lý) tức thờitức thời

/,instən'teinjəs/

tính từ
xảy ra ngay lập tức, tức thời, được làm ngay
an instantaneous response câu trả lời ngay lập tức
có ở một lúc nào đó, thuộc một lúc nào đó
(vật lý) tức thời

Related search result for "instantaneous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.